António Gomes

Autarca. Coordenadora Concelhia do Bloco de Esquerda de Torres Novas.